Strona Główna Strona Główna
Strona Główna
 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku Zdroju mieści się przy ulicy Bohaterów Warszawy 10. Jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno – obronnych i rządowej administracji niezespolonej.                                   

Teren jakim administruje WKU zawiera się w granicach 4 powiatów:

 

 

 

Teren administrowany przez WKU w Busku Zdroju

 

 

 

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku Zdroju jest w strukturach
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 
i bezpośrednio podlega
Wojewódzkiemu Sztabowi Wojskowemu w Kielcach

Adres:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku Zdroju
            ul. Bohaterów Warszawy 10
            28-100 BUSKO ZDRÓJ

 e-mail: wkubuskozdroj@wp.mil.pl

  

 Licznik odwiedzin: